Regulamin zakupów

 

 

 

Regulamin

 

REGULAMIN ZAKUPÓW NA STRONIE MOMOTPROFIL.PL

 

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

 

 

1.Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.MOMOTPROFIL.PL, prowadzony przez
PPHU PROFIL E. MOMOT W. MOMOT  SP.JAWNA z siedzibą w Turow ul. Lipowa 7, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego  pod nr 0000134951, NIP: 914-000-33-22 , REGON: 006005145 prowadzi produkcję i sprzedaż towarów z branż artykuły ścierne, art. stolarskie, art.. polerskie, narzędzia ręczne, i inne za pośrednictwem sieci Internet.

 

2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego MOMOTPROFIL.PL produktów jest ceną brutto (zawiera podatek VAT), jest wyrażona w złotych polskich i jest ona wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena podana przy towarach których dostępność określona jest jako zapytaj o dostępność może być nieaktualna.

 

3. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych. 

 

4. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

 

5. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego MOMOTPROFIL.PL są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta oraz posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty.

 

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronach sklepu internetowego momotprofil.pl pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Kupującego, zwróci mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

7. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

8. Zdjęcia prezentowane na sklepie momotprofil.pl  mają charakter wyłącznie poglądowy i mogą nieznacznie różnić się wizualnie od sprzedawanego towaru. 

 

 

 

PRZEPROWADZENIE  TRANSAKCJI:

1. Zamówienia w sklepie internetowym momotprofil.pl można dokonywać poprzez:

 

  • strony internetowe sklepu  MOMOTPROFIL.PL - poprzez wypełnienie formularza na stronach sklepu
  • telefonicznie - dzwoniąc pod numer  71 3164957 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15.

 

2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
3. Po potwierdzeniu elektronicznym zamówienie zostaje potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną
4. Klient, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem alfatools.pl, może 
w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów, o ile został o konieczności ich poniesienia prawidłowo poinformowany podczas procesu składania zamówienia. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zobowiązany jest poinformować o zamiarze odstąpienia od umowy Sprzedającego drogą mailową na adres listy@momotprofil.pl. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne, niezniszczone opakowanie producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Dokument należy przykleić na zewnątrz opakowania, tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, tak aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, MOMOTPROFIL.PL zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub obniżenia zwracanej kwoty. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru PROFIL SP.J.  zwróci Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą i odeśle na adres Kupującego. Kupujący po otrzymaniu faktury korygującej jest zobowiązany do podpisania kopii i odesłania jej na adres PROFIL SP.J.

 

5. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego.

 

 

 

PŁATNOŚCI:

 

 

 

1. W sklepie MOMOTPROFIL.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:

 

 

 

  • Przelew na konto bankowe Sprzedającego - przelewając pieniądze bezpośrednio na konto PROFIL SP.J.  nr 61 1240 6726 111 000 5635 8984. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta MOMOTPROFIL.PL.
  • Płatność za pobraniem - Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po potwierdzeniu zamówienia przez handlowca sklepu MOMOTPROFIL.PL
  • Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych osobiście w siedzibie firmy. Kupujący może zapłacić za zamówienie w kasie, w momencie odbioru towaru.

 

2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego).
3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

 

 

 

DOSTAWA:

 

 

 

1. Wysyłka produktów zakupionych na stronach internetowych sklepu MOMOTPROFIL.PL następuje do 48h po zaksięgowaniu kwoty na koncie PROFIL SP.J.  Sklep internetowy MOMOTPROFIL.PL dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez obsługę sklepu internetowego MOMOTPROFIL.PL.

 

2. Dostawa towaru realizowana jest  przesyłką we współpracy z firmą kurierską DPD. Sklep internetowy MOMOTPROFIL.PL zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.

 

3. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto email podane w zamówieniu.

 

4. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy
PROFIL SP.J.

 

5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.

 

6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokłu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie na magazynie MOMOTPROFIL.PL zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować wg zasad gwarancji.

 

7. Koszt dostawy towaru dla przesyłek kurierskich jest stały i wynosi:

 

  • 15 zł (wpłata na konto)
  • 20 zł (pobranie)

 

Jeżeli suma zamówienia przekracza 1000zł - Wysyłka jest darmowa.

 

8. W momencie otrzymania towaru Kupujący musi potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się jego własnością.

 

 

 

GWARANCJA I SERWIS:

 

 

 

1. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane w sklepie internetowym MOMOTPROFIL.PL są nowe i objęte gwarancją producenta lub importera.

 

2. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju przedmiotu oraz producenta.

 

 

 

REKLAMACJE

1. Jeżeli w trakcie użytkowania towaru Kupujący stwierdzi, że posiada on wady techniczne, lub jest niezgodny z umową może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu, we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta) lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem PROFILSP.J.

 

2. Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego MOMOTPROFIL.PL.

 

4. PROFIL SP.J. ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w/w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.

 

5. Osobą odpowiedzialną za zarządzanie procesem reklamacji w imieniu PROFIL SP.J. jest Pan MICHAŁ MOMOT

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

 

 

1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie internetowym MOMOTPROFIL.PL wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Sprzęt należy odesłać na własny koszt na adres UL LIPOWA 7 55-020 TURÓW, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

 

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym MOMOTPROFIL.PL jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PROFIL SP.J.  danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).

 

5. MOMOTPROFIL.PL informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia zamówienia oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez PROFIL SP.J. dane osobowe, ich zmiany lub  całkowitego usunięcia z systemu.

 

6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

 

8. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym MOMOTPROFIL.PL oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

 

9. Zgodnie z Art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Klient zobowiązany jest do nieumieszczania w witrynie sklepu MOMOTPROFIL.PL treści o charakterze bezprawnym.