Dysk do fibry - Seria Czerwona Soft

Opis:
Dysk wsporczy przystosowany jest do szlifowania oraz czyszczenia powierzchni metalowych i drewnianych przy zastosowaniu
fibrowych krążków ściernych o różnej ziarnistości.

Dysk do fibry
Seria czerwona
Hard

Opis:
Dysk wsporczy przystosowany jest do szlifowania oraz czyszczenia powierzchni metalowych i drewnianych przy zastosowaniu
fibrowych krążków ściernych o różnej ziarnistości.
Przeznaczenie:
Dysk wsporczy przystosowany jest do współpracy z polerkami lub szlifierkami kątowymi.
Zastosowanie:
Zależnie od użytego materiału ściernego może być stosowany przez amatorów lub profesjonalistów do szlifowania powierzchni
płaskich: metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych.
Mocowanie:
Gwint M14
Sposób mocowania:
Mocować na wrzecionie szlifierki dokręcając do oporu. krążek ścierny docisnąć do rzepa całą powierzchnią. Zwrócić uwagę
na centryczność ułożenia krążka ściernego na dysku.

Warunki bezpiecznej pracy:
Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy:
• dysk jest dobrze zamocowany i nie posiada żadnych uszkodzeń.
• połączenie dysku z narzędziem uniemożliwia jego obluzowanie
się podczas pracy.
• po uruchomieniu narzędzia bieg dysku jest równomierny
bez wyczuwalnych drgań.
• krążek ścierny nie ślizga się po dysku.
Dyski elastyczne należy chronić przed uderzeniami.